Skip to main content

Wat zijn de voordelen van een vennootschap?

Een vennootschap kan om verschillende redenen interessant zijn, zoals het formaliseren van samenwerkingsverbanden en het beperken van persoonlijke aansprakelijkheid.

Historisch gezien gaf de oprichting van een vennootschap ondernemers rechtspersoonlijkheid, waardoor hun persoonlijke aansprakelijkheid in het handelsverkeer beperkt werd. Stel je voor dat een autofabrikant persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor elk verkocht voertuig – dat zou onhoudbaar zijn. Ook vanuit fiscaal oogpunt kan een vennootschap voordelen bieden.

Als een eenmanszaak winstgevend wordt, kan het fiscaal aantrekkelijker zijn om een vennootschap op te richten. Het is cruciaal om hierover goed advies in te winnen bij je accountant, die kan helpen om de overgang soepel en voordelig te regelen.