Skip to main content

Wat is een rekening courant, en wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf?

Een rekening courant vertegenwoordigt de vordering die een vennootschap heeft op haar bestuurder of
zaakvoerder.

Hoewel dit een veelvoorkomend verschijnsel is, brengt het significante risico’s met zich mee.
De aanwezigheid van een negatieve rekening courant kan de kredietverstrekking compliceren of zelfs
onmogelijk maken omdat banken deze vordering aftrekken van het eigen vermogen, wat de solvabiliteit
verlaagt en in sommige gevallen negatief kan maken. Dit heeft directe gevolgen voor de rentevoet en de
mogelijkheid om krediet te verkrijgen.

De rekening courant kan snel groeien door samengestelde interesten, vooral als er aanzienlijke interesten
worden berekend, die bovendien belast zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, kan deze verdubbelen, wat leidt
tot een significante financiële last. Bij ontbinding van de vennootschap moet deze rekening vaak met
roerende voorheffing worden terugbetaald, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden. Bovendien kan een
curator in geval van faillissement deze vordering opeisen, wat het persoonlijk vermogen van de
zaakvoerder in gevaar kan brengen.

Daarom is het essentieel om proactief beheer van de rekening courant aan te pakken, te beginnen met
regelmatige controles en een goed overleg met je accountant voor een structurele oplossing. Dit helpt om potentiële problemen te voorkomen en zorgt voor een gezondere financiële basis voor je onderneming.