Skip to main content

Is het beter om voor een vaste prijs of voor een uurtarief te kiezen bij boekhoudservices?

Een vaste prijs voor jouw boekhouding biedt duidelijkheid en kan in eerste instantie geruststellend zijn. Je vraagt je misschien af: hoe kan een accountantskantoor van tevoren exact weten hoeveel werk jouw dossier zal vereisen?

In de praktijk wordt een vaste prijs vaak ofwel te hoog vastgesteld, waardoor je meer betaalt dan nodig, ofwel te laag, waardoor niet alle benodigde werkzaamheden grondig worden uitgevoerd. Dit laatste kan ertoe leiden dat essentiële zaken onbehandeld blijven, zoals het niet opvragen van ontbrekende informatie of het nalaten van fiscale optimalisatieadviezen.

Bij een vaste prijs kan ook het regelmatige contact met jouw accountant beperkt zijn, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van jouw financiële en fiscale begeleiding. Bovendien kan een onvolledig gevoerde boekhouding, zoals het automatisch boeken van ontbrekende documenten op de rekening courant, ernstige gevolgen hebben voor zowel jouw fiscale situatie als het vermogen van de onderneming.

Daarom kan het werken met een uurtarief vaak een betere keuze zijn. Dit model garandeert dat je betaalt voor de tijd die daadwerkelijk aan jouw dossier is besteed. Om echter een goed overzicht te behouden, is het aan te raden om jouw accountant te vragen om een regelmatige facturatie, zoals maandelijks, met een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties. Een prijsraming kan altijd gevraagd worden en het is belangrijk om goede afspraken te maken om verrassingen te vermijden. Jouw accountant heeft hierdoor alle vrijheid om grondig en adequaat aan jouw boekhouding en fiscale strategie te werken, zodat je geen enkele kans onbenut laat.