Skip to main content

Is een jaarlijkse financiële check-up voldoende?

Hoewel een jaarlijkse financiële check-up een goed uitgangspunt biedt, adviseren wij om uw zaak vaker te evalueren.

Dit zorgt ervoor dat u geen fiscale kansen onbenut laat. Door enkel aan het eind van het jaar uw financiële situatie te beoordelen, zijn er beperkte mogelijkheden om nog proactief aanpassingen te doen, bijvoorbeeld door de regels omtrent pro rata afschrijvingen en de verminderde voordelen van late voorafbetalingen.

Een regelmatigere opvolging geeft u niet alleen een beter zicht op uw persoonlijke belastingtoestand en sociale bijdragen, maar stelt u ook in staat om essentiële prestatie-indicatoren zoals cashflow actief te monitoren. Deze informatie is cruciaal voor onder andere kredietaanvragen bij banken.

Bovendien bieden regelmatige meetings met uw accountant waardevolle sparmomenten. Deze interacties helpen niet alleen om de koers van uw bedrijf bij te sturen waar nodig, maar ook om strategische beslissingen te nemen die voortvloeien uit een dieper inzicht in de financiële data.

Kortom, door meer dan eens per jaar een financiële evaluatie te houden, kunt u onaangename verrassingen vermijden, ongunstige situaties proactief aanpakken en optimaal gebruikmaken van alle beschikbare kansen.